» دعا و نیایش

اللّه واقعا آرامبخش است
تا آخر بخونید جالبه…
یک پژوهشگر هلندی غیرمسلمان چندی پیش تحقیقی در دانشگاه آمستردام انجام داده و به این نتیجه رسیده بود که ذکر کلمه جلاله «الله» و تکرار آن و نیز صدای این لفظ، موجب آرامش روحی می‌شود و استرس و نگرانی را از بدن انسان دور می‌کند.

ادامه مطلب …

فضیلت دعا و نیایش

فضیلت دعا و نیایش از دیدگاه قرآن
و اذا ساءلک عبادى نى فانى قریب اءجیب دعوة الداع دعان فلیستجیبوا لى و لیومنوا فى لعلهم یرشدون .
چون بندگان من از دورى و نزدیکى من از تو پرسند، بگو: من نزدیکم ؛ نزدیک تر از آنچه تصور کنید؛ نزدیک تر از شما به خودتان ، و نزدیک تر از شریان گردن هایتان . چنان که در جاى دیگر مى خوانیم : نحن اءقرب الیه من حبل الورید. یعنى : من دعاى دعا کننده را به هنگامى که مرا مى خواند، اجابت مى کنم . بنابراین باید بندگان من دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد که راه خود را پیدا کنند و به مقصد برسند.
در این آیه ى شریفه هشت مطلب درباره ى دعا نهفته است :
۱- در این آیه ى کوتاه ، ضمیرها به صورت متکلم آمده و خداوند هفت مرتبه به ذات پاک خود اشاره کرده ، و از این راه ، هفت بار نهایت پیوستگى و قرب و ارتباط و محبت خود را نسبت به بندگان مجسم ساخته است ؛ و این نکته در هیچ جاى قرآن نیست .
۲- فرموده عبادى و نفرموده الناس ؛ یعنى وقتى بندگان من از تو بپرسند، نه همه مردم .
۳- واسطه نیاورده و نفرموده فانه قریب (پس به درستى که او نزدیک است .) بلکه فرموده : فانى قریب (پس بدرستى که من نزدیکم .)
۴-خداوند نزدیکى خویش به بندگان را با ان تاءکید مى کند؛ یعنى بدانید که حتما من نزدیکم

۵-قرب را با فعل نیاورده ، بلکه با صفت آورده است ، تا ثبوت و همیشگى قرب را بیان فرماید.
۶-اءجیب را با فعل آورده ، تا نشان دهد، همواره و در هر حال و در تمام زمان ها دعایتان را اجابت مى کنم .
۷-جواب را به اذا دعان مقید فرمود: وقتى مرا بخوانند. و این تکرار است ، زیرا قبلا فرمود: دعوة الداع (درخواست دعا کننده را استجابت مى کنم .) نکته ى این تاءکید و تکرار این است که مى خواهد بفرماید: اگر از روى حق و حقیقت مرا بخواند، بدون هیچ شرطى اجابت را به همراه دارد.
۸-اجابت دعا مطلق و بى قید و شرط نیست ، بلکه مقید است ؛ چون فرمود: فلیستجیبوا لى و لیؤ منوا بى .
و منهم من یقول ربنا اتنا فى الدنیا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار .
و بعضى مى گویند: پروردگارا! به ما در دنیا و آخرت نیکى عطا کن و ما را از آتش دوزخ نگه دار!

امتحان یعنی آشکار شدن استعدادها ، تا سعادتها و شقاوتها ظاهر شود جهنمی و بهشتی شدن معلوم گردد ، تمام اینها در آیات کثیره از قرآن مجید ذکر شده است لذا امیرالمومنین (ع) در یکی از خطبه هایش میفرماید : کسی نگوید خدایا مرا امتحان نکن چون سنت قطعی الهی است که باید امتحان کند ، بلکه بگوید خدایا ما از امتحانات سختی که در آن درمی مانیم به تو پناهنده می شویم.